Αιμοκάθαρση Ασθενών / Ακτινοβολία – Χημειοθεραπεία Ασθενών

Αναλαμβάνουμε μεταφορές για θεραπείες Αιμοκάθαρση Ασθενών / Ακτινοβολία – Χημειοθεραπεία Ασθενών, με με ευθύνη και σοβαρότητα Παραμένοντας σταθεροί στην ποιότητα των υπηρεσιών μας μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε διακομιδή ασθενή που χρειάζεται επαναλαμβανόμενες μεταφορές για θεραπείες όπως η αιμοκάθαρση, η ακτινοβολία ή η χημειοθεραπεία. Φροντίζουμε ώστε οι μεταφορές αυτές να γίνονται με ευθύνη και σοβαρότητα που χρειάζεται ο ασθενής. Η επικοινωνία με τα κέντρα είναι άμεση για να μην ανησυχεί ο ασθενής για τίποτε άλλο εκτός από την υγεία του. Επικοινωνήστε μαζί μας για να προγραμματίσουμε τις διακομιδές σας.