Διακομιδές Ασθενών  για  Χημειοθεραπεία / Ακτινοθεραπεία, Αιμοκάθαρση

Με τα σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα ασθενοφόρα μας, αναλαμβάνουμε μεταφορές για προγραμματισμένες θεραπείες όπως:  Αιμοκάθαρση Ασθενών / Ακτινοβολία – Χημειοθεραπεία, με ευθύνη και σοβαρότητα. Παραμένοντας σταθεροί στην ποιότητα των υπηρεσιών μας, μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε διακομιδή ασθενή που χρειάζεται επαναλαμβανόμενες μεταφορές για θεραπείες όπως η αιμοκάθαρση, η ακτινοβολία ή η χημειοθεραπεία. Φροντίζουμε ώστε οι μεταφορές αυτές να πραγματοποιούνται με την απαιτούμενη ευθύνη και σοβαρότητα. Η επικοινωνία με τα κέντρα είναι άμεση, έτσι ώστε  να μην επιβαρύνουμε με περισσότερο άγχος τον ασθενή. Επικοινωνήστε μαζί μας, για να προγραμματίσουμε τις διακομιδές σας.