Συνεργασίες Με Διαγνωστικά Κέντρα – Οίκους Ευγηρίας – Κλινικές

Συνεργαζόμαστε Με τα παρακάτω Διαγνωστικά Κέντρα, Οίκους Ευγηρίας, Κλινικές, νοσοκομεία, ιδρύματα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΙΑΓΚΟΥ

Ρέστειον | Κέντρο Φροντίδας Ηλικιωμένων

efzein logo2

logo_landscape